Home   Produkter   Polygum

Polygum

Atab Polygum SBS5500

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Polygum SBS5500 används vid såväl nypoduktion som renovering.

Produktbeskrivning

Polygum SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensions- stabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering. Polygum SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Polygum SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga. Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt en- bart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information kontakta Buildman.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag. Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.Garantier

Datablad