Home   Produkter   PVC/TPO

PVC/TPO

Vad är PVC?

Moderna pvc takdukar har funnits i Sverige sedan 1975. Bra garantier. Takduk har upp till 15års materialgaranti.

En optimal takekonomi.

Takduk har god ekonomisk livslängd.

Takmaterialet skall vara tätt och säkert.

Takduk är friliggande mot underlaget, monteras mekaniskt, appliceras med varmluft och skarvar och detaljer varmluftsvetsas.

Takmaterialet skall ha minimalt med dåliga egenskaper.

Takduk är hal vid snöfall och känslig för vassa föremål, några andra kända nackdelar existerar ej. Ett brandsäkert tak

Takduk av PVC underhåller ej brand och är självslocknande.

Låg energiinnehåll.

Begränsar brandspridning.

Takmaterialet skall klara av belastningar.

Takduk är stark och elastisk.

Takmaterial skall ha låg klimatkänslighet.

Takduk är köldtålig ner till -40°C och har hög smältpunkt.

Takmaterialet skall ha hög tålighet beroende på ev. rörelser i underkonstruktionen och spänningar i undertaket.

Takduk är mekaniskt monterat, friliggande mot underlaget och påverkas ej av dessa problem. Takmaterial med lång livslängd och avskrivningstid.

Takduk håller i genomsnitt 30 år med minimala underhållskostnader under tiden.

Tjockleken kan påverka livslängden.

Takmaterial skall vara miljövänlig och sparar på resurser.

Branschorganisationen Roof-Collect ordnar återvinning av uttjänta takdukar.

Referenser på tak med takdukar. Kontakta Buildman

TPO

Vad är TPO takduk?

Fram till ungefär 25 år sedan, byggnader med platta tak belagda med tjära eller asfalt för att skydda mot läckor och att flytta vatten längs takytan. Idag Termoplastiska Olefin (TPO) membran är ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt för plombering tak

Sammansättning

TPO membran är uppbyggda av eten propylen gummi och material fyllmedel såsom talk, kol spackel eller glasfiber. Eten, en ekologisk gasformiga ämnen och propen, en biprodukt av oljeraffinering, polymeriserat (som förbinds med kemisk reaktion) med gummi med state-of-the-art teknologi. Elektrodmaterialen läggs för att stärka de membran för byggnadsändamål. Membranen finns i vitt, grått eller svart och i 45 eller 60 millimeter tjocklek. Storlekarna varierar, men generellt panelerna är 6 meter lång och upp till 100 meter bred.

Funktion

Varje TPO membran är ett lager, flexibel och slitstark. Sömmarna är svetsbara med varmluft. Membranen har utmärkt ozonbeständighet är alger-resistenta och har en lång hållbarhet och miljövänligt. En TPO membran tak är mycket resistent mot tårar, punkteringar och stötskador. Flexibiliteten gör det också för att bygga rörlighet och avveckling

Installation

TPO membran kan installeras på tre olika sätt:. Hellimmas, mekaniskt fäst, eller ballasterat enligt RoofHelp. När hellimmas, är de membran limmade till sub-taket med en speciell självhäftande som skapar en kemisk bindning med TPO. Mekaniskt bifogade paneler är säkrade med skruvar eller andra fästelement. Ballasterade membran läggs löst över taket och sedan förseglas runt alla kanter. En ballast bestående av floden stenar 2 till 3 inches i diameter placeras på membranen ca 1000 till 1200 pounds av trycket per kvadratmeter tak (100 kvadratmeter). Ibland betong asfaltläggare är används i stället för stenar. Dessa genomsnitt 20 pounds per kvadratmeter.